Vé cáp treo‎ > ‎

Lịch vận hành cáp treo

Cáp treo Bà Nà vận chuyển khách có 2 tuyến, lịch vận hành cáp treo Bà Nà được thể hiện như bên dưới, nhưng lịch vận có thể thay đổi mà không báo trước
TUYẾN CÁP SUỐI MƠ - BÀ NÀ
Mỗi ngày có 12 chuyến

 CHUYẾN  GIỜ
 01  7h30' - 7h45'
 02  8h30' - 8h45'
 03  9h30' - 9h45'
 04  10h30' - 10h45'
 05  11h30' - 11h45'
 06  12h30' - 12h45'
 07  14h00' - 14h15'
 08  15h00' - 15h15'
 09  16h00' - 16h15'
 10  17h00' - 17h30'
 11  19h00' - 19h15'
 12  21h00' - 21h15'TUYẾN CÁP DEBAY - MORIN
mỗi ngày có 7 chuyến

 CHUYẾN  GIỜ
 01 7h30' - 9h30'
 02 10h00 - 12h30'
 03 13h00-14h00
 04  14h30' - 15h30'
 05 16h00 - 17h30'
 06 18h45' - 19h30'
 07  20h45' - 21h30'Comments