Lễ hội tại Bà Nà

LỄ HỘI HOA BA NA HILLS 2018

15/02/2018 – 28/02/2018

LỄ HỘI BIA (B’ESTIVAL) 2018

01/06/2018 – 05/09/2018

LỄ HỘI RƯỢU VANG 2018

05/05/2018 – 20/05/2018

LỄ HỘI CARNIVAL 2018

đang cập nhật thời gian

LỄ HỘI HALLOWEEN 2018

01/10/2018 – 31/10/2018

LỄ HỘI MÙA ĐÔNG 2018

đang cập nhật thời gian